นิพนธ์ฯ โชว์ศูนย์ช่วยเหลือฯด้านท่องเที่ยวเมืองกระบี่และกลุ่มอันดามัน นำเทคโนโลยีสร้างความปลอดภัยครบวงจรในจุดเดียว(One Stop Services) เตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

นิพนธ์ฯ โชว์ศูนย์ช่วยเหลือฯด้านท่องเที่ยวเมืองกระบี่และกลุ่มอันดามัน นำเทคโนโลยีสร้างความปลอดภัยครบวงจรในจุดเดียว(One Stop Services) เตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

 


ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานการดำเนินงาน


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล เป็นความร่วมมือของ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นสถานที่ฝึกอบรมฝึกสอนด้านการดับเพลิงและกู้ภัยแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและการดูแลเรื่องการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจจากจังหวัดอื่นๆ ให้มาศึกษาหลักสูตรการดับเพลิงและการกู้ภัยที่ครบวงจร ที่จะต้องมีความพร้อมในหลายด้าน เช่น

ความพร้อมของตนเองในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น มีความรู้ มีทักษะที่เพียงพอในการช่วยเหลือคนอื่นและปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้นำแนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยใช้หมายเลขฉุกเฉิน 1669 รับแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ภายใน 8 นาทีตามเวลามาตราฐานสากล ถือเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนและนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ”


จากนั้น นายนิพนธ์ รมช.มท.พร้อมคณะได้ชมการจำลองสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ เมื่อเกิดท่อขนส่งแก๊สรั่วไหล มีไฟลุกลามไปตามเส้นท่อ ให้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานการณ์ การเกิดปฏิกิริยา ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดอีกด้วย

นอกจากนี้ รมช.มท.จะมีการมอบนโยบาย เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยเริ่มจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก่อนเพราะประชาชนมีการไปรวมตัวกันเป็นจำนวน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และมีทักษะความชำนาญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสูงสุด

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts