สกน.ลำพูน ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง พร้อมคัดค้านการยกเลิกโฉนดชุมชน

สกน.ลำพูน ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง พร้อมคัดค้านการยกเลิกโฉนดชุมชน

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 เวลา 09:30 น. กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) จ.ลำพูน จำนวน 20 คน นำโดย นายสุแก้ว ฟุงฟู , นายรังสรรค์ แสนสองแคว , นายรังสรรค์ แสนสองแคว และ นายวิศรุต ศรีจันทร์ ได้เดินทางมายังศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี(นรม.) เรื่อง ให้ทบทวนวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชน และให้ดำเนินการนำแนวทางโฉนดชุมชน เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ผ่าน ผวจ.ลำพูน

ระหว่างรอการยื่นหนังสือฯ มีการถือป้ายกระดาษระบุข้อความต่างๆ อาทิ “ที่ดินไม่ใช่สินค้า โฉนดชุมชนคือการปกป้องที่ดิน ,ห้ามยกเลิกโฉนดชุมชน ,หมู่เฮาต้องการโฉนดชุมชน ,โฉนดชุมชนคือ ความยั่งยืนของที่ทำกินของเกษตรกร”

ต่อมาเวลา 09:55 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัด จ.ลำพูน เป็นตัวแทน ผวจ.ลำพูนเข้ารับหนังสือจากกลุ่มฯ โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้
1)ให้ทบทวน แก้ไข วาระการประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในวาระข้อ 3.2 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการัดให้มีโฉนดชุมชน โดยทันที


2)ให้นำข้อเสนอของ ขปส. ไปประกอบการพิจารณาให้แนวทางโฉนดชุมชนไปเป็นแนวทางหนึ่งภายใต้ คทช. เพื่อดำเนินการจัดที่ดินในรูปแบบสิทธิชุมชนแปลงรวม โดยเริ่มที่ 486 ชุมชนที่ยื่นไว้กับสำนักงานโฉนดชุมชนแล้ว โดยทันที
3)ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้คุ้มครองพื้นที่ทั้ง 486 ชุมชน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้กับชุมชน อีกทั้งให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไปพลางก่อน

หลังจาก ปลัด จ.ลำพูน รับมอบหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ได้กล่าวว่าพร้อมรับจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทางกลุ่มฯพอใจจึงแยกย้ายกันกลับในเวลา 10:10 น.


____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

Related posts