สำนักงานจัดหางานจ.ตราด จัดนัดพบแรงงาน Co-Payment รัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ้าง จ่ายคนละครึ่ง

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนโดยจัดหางานจังหวัดตราด เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตราทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดไว้รองรับ

 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง จ่ายคนละครึ่ง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยมี นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ โรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ การจ้างงานในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

สามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในมาตรการเร่งด่วน คือ มาตรการการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ และบรรเทาปัญหาของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมทั้งเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดแรงงานไม่ให้มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น โดยนายจ้างจะได้รับการสนับสนุนการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างจำนวนร้อยละ 50 สูงสุด 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้งคนหางานกลุ่มอื่นๆ ยังคงให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มเติม การรักษาการจ้างงานเดิม โดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และให้ความคุ้มครองต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ที่จะมีโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการก็จะสามารถคัดเลือกผู้สมัครงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการได้เช่นเดียวกัน


นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มีเป้าหมายหางานให้นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ จำนวน 1,380 คน จากเป้าหมายทั้งประเทศ 260,000 คน โดยในวันนี้ได้นำนายจ้าง/สถานประกอบการมาร่วมรับสมัครงานด้วยตนเอง มีตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดกว่า 1,000 อัตรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ได้สมัครงาน สัมภาษณ์ และตกลงว่าจ้างทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง และมีการตรวจสอบสิทธิการเคยเข้าร่วมประกันสังคมทันทีก่อนเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมีตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้สมัครงานทั่วไป อาทิ ผู้ลาออกจากงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานให้มีโอกาสในการมีงานทำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนนักศึกษา การทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางอาชีพ การสาธิตอาชีพ “การทำสลัดโรลและการทำแซนด์วิช” และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานบ้านช้างทูน (ตะกร้าสานพลาสติก)

Related posts