“พราน 26” เชื่อมสะพานบุญบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยติดเตียงและสำรองให้โรงพยาบาลนางรอง ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตในภาวะวิกฤติโควิด-19 (ชมคลิป)

กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ปฏิบัติการ “พราน 26” เชื่อมสะพานบุญบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยติดเตียงและสำรองให้โรงพยาบาลนางรอง ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตในภาวะวิกฤติโควิด-19

 

________ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผุ้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบข่าว่านายชยุตพงศ์ นาราช ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 5/1ม.8 บ.หัวสะพาน ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งขับรถจักรยานยนต์ เข้ามาขอความช่วยเหลือจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อขอรับบริจาคโลหิตให้กับ นางจำรัส นาราช อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นมารดา โดยเกิดอาการป่วยด้วยอุบัติเหตุเดินหกล้มกระดูกหัวเข่าแตกและบวมมาก เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนางรอง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.63 โดยทางโรงพยาบาลนางรองกำลังขาดแคลนเลือดในการรักษาจำนวนมาก นายชยุตพงศ์ฯ หมดหนทางไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครจึงหวังพึ่งทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งเดียวที่คิดว่าจะได้รับ การช่วยเหลือให้กับมารดาที่รักสุดชีวิตและหัวใจ


________ พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้ บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ผบ.กรม ทพ.26 พึ่งเข้ามารับตำแหน่งในวันแรก เมื่อทราบว่านายชยุตพงศ์ นาราช เดินทางมาขอความช่วยเหลือถึงหน่วย จึงไม่รอช้ามอบหมายให้ พันโท ณัฐพล ภูมิหมั่น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 รอง ผบ.กรม ทพ.26 ให้รีบดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะการช่วยเหลือประชาชน ในยามวิกฤติเดือดร้อนนั้นรอไม่ได้ จึงสั่งการให้กำลังพลของหน่วย จำนวน 9 นาย ออกเดินทางไปยังห้องบริจาคเลือด ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลนางรอง เพื่อทำการบริจาคเลือดให้กับนางจำรัส นาราช อายุ 82 ปี

ซึ่งเป็นมารดานายชยุตพงศ์ฯ โดยได้ปริมาณเลือด จำนวน 3,600 ซีซี หลังจากนั้นกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ได้เดินทางเพื่อไปเยี่ยมอาการป่วยของนางจำรัส นาราช ถึงห้องผู้ป่วย เป็นการให้กำลังใจและแสดงออกถึงความมีน้ำใจเสียสละตนเอง เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป นางจำรัส นาราช ผู้ป่วยและนายชยุตพงศ์ นาราช บุตรชาย ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตา ไม่คิดว่าเวลาที่หมดหนไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ พอนึกถึงทหารหน่วย ฉก.ทพ.26 ก็รีบเดินทางมาขอความช่วยเหลือไม่คิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือที่ไวมาก ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอบคุณที่ออกจากใจที่บริสุทธิ์ เวลาที่ประชาชนลำบาก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆ


________จากสถานการณ์ของธนาคารเลือดโรงพยาบาลนางรองประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตในภาวะวิกฤติโควิด-19 และสถานการณ์การเฝ้าระวังพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ระบบจัดการสำรองเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่เพียงพอใช้ในโรงพยาบาลนางรองและไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตกุศล ผู้มีสุขภาพดี ขอเชื่อมสะพานบุญออกมาช่วยกันบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือด ห้องบริจาคเลือด ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลนางรอง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6145999,062-2382769 หรืออาจจะเข้ารับการบริจาคได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลนางรอง หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการบริจาคเลือดให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางการออกให้นำติดตัวมาด้วย โดยมีกำหนดห้วงเวลา คือ วันที่ 27 พ.ย.63 สถานที่ ต.หนองไทร,วันที่ 4 ธ.ค.63 สถานที่ ต.ทรัพย์พระยา,วันที่ 15 ธ.ค.63 สถานที่ โรงเรียนโนนสุวรรณ พิทยา,วันที่ 17 ธ.ค.63 สถานที่ โรงเรียนนางรอง,วันที่ 22 ธ.ค.63 สถานที่ โรงเรียนนางรอง,วันที่ 24 ธ.ค.63 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง และวันที่ 29 ธ.ค.63 สถานที่ อำเภอโนนดินแดง

 

Related posts