สภาผู้แทนราษฎร…ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ :

สภาผู้แทนราษฎร…ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ :

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.30 น. ณ. อาคารสภาผู้แทนราษฎร  ห้อง 404  นายชาคฤช  ศรีภิรมย์มิตร ผู้ช่วย ส.ส.พลตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี พรรคเสรีรวมไทยกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการจัดการปาล์มน้ำมัน อย่างเป็นระบบ  สภาผู้แทนราษฎร..เข้าประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน

ในวันนี้ ซึ่งมีนายวีระกร  คำประกอบ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ทำหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน อย่างเป็นระบบ เพื่อชี้แจงนำเรียนข้อมูลให้คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบละเอียดอย่างรอบคอบและละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ จากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อทำราคาปาล์มน้ำมันให้เกิดเสถียรภาพเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนปาล์มน้ำมัน เกษตรกรโดยตรงเพื่อคณะกรรมาธิการฯ.จะได้ร่วมกันมีมติสรุปเพื่อนำเสนอส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในลำดับต่อไป

ซึ่งในขณะนี้จะเห็นได้ว่าปาล์มน้ำมัน ราคาดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ  และคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาบริหารการจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ จะได้คงแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันให้เกิดเสถียรภาพในราคาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเกษตรกรชาวสวนปาล์มและของกลุ่มทุนโรงงานผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในลำดับต่อไป…

ภาพ ข่าว ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์

Related posts