“เฉลิมชัย”เคลียร์นายกฯ.จบไฟเขียวโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง1.8ล้านรายทั้งบัตรเขียวบัตรชมพู ชาวสวนยางมีเฮส่งท้ายปีรับเงินส่วนต่าง เริ่มโอนเงินสัปดาห์หน้า

“เฉลิมชัย”เคลียร์นายกฯ.จบไฟเขียวโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง1.8ล้านรายทั้งบัตรเขียวบัตรชมพู ชาวสวนยางมีเฮส่งท้ายปีรับเงินส่วนต่าง เริ่มโอนเงินสัปดาห์หน้า

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงวันนี้(2ธ.ค.)ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,042,820,489.28 บาท จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง 1.8 ล้านราย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างราคายางเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 แต่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)และธกส.ยังไม่สามารถโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนตามกำหนดเวลาเนื่องจากสำนักงบประมาณติดขัดประเด็นเรื่องเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มบัตรสีชมพู

ล่าสุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจนเป็นที่ยุติให้ดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ระยะที่1คือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งบัตรเขียวและบัตรชมพูที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.และผ่านการตรวจสอบรับรองเรียบร้อยจะได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่2ทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการหารือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้(1ธ.ค)และให้กยท.มีหนังสือประสานไปยังสำนักงบประมาณเพื่อจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางต่อไป
นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า กยท.จะมีหนังสือถึงสำนักงบประมาณภายในสัปดาห์นี้พร้อมกับส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้กับธกส.ชุดแรกโดยพร้อมโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ภายในสัปดาห์หน้าซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางจะได้เงินส่วนต่างถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากรัฐบาล และในเดือนมกราคมปีหน้าก็จะโอนจ่ายสำหรับงวดเดือนธันวาคมจนครบ6งวด6เดือนตามกรอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2

นายอลงกรณ์กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะที่ราคายางมีความผันผวนโดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2.เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8ล้านรายทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง
โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดดังนี้
(1) ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม)
1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี  60.00 บาท/กิโลกรัม
2.น้ำยางสด (DRC 100%)    57.00 บาท/กิโลกรัม
3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม
โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง30วัน

Related posts