จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนนทบุรี :

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนนทบุรี :

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.39 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนนทบุรี โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พันเอกบำรุง วิชาธร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี

โดยในช่วงเช้า เวลา 06.45 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

จากนั้นเวลา 07.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

จวบจนเวลา 07.39 น. ได้ฤกษ์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ทำพิธีปิดทองและคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นเปิดให้ประชาชนสักการะและปิดทองศาลหลักเมืองได้ตลอดทั้งวัน

Related posts