ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วย ผบ.ฉก.ทพ.48 ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วย ผบ.ฉก.ทพ.48 ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

 

ณ บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และพันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมหทารพรานที่ 48 ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จำนวน 50 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมหทารพรานที่ 48 ยังได้จัดกำลังพลฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, เจ้าหน้าที่ตอนเสนารักษ์ ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ให้การแนะนำการใช้ยา และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-ปัจจุบัน (3 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส


ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่างให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยจังหวัดนราธิวาสได้เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสแล้ว ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1784 หรือ 073-532132 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts