“เชียงราย”ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกภาคเหนือตอนบน2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (ชมคลิป)

“เชียงราย”ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกภาคเหนือตอนบน2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

 

 

เมื่อวันที่4 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย นาย มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมวิจัยด้านเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในส่วนของ4จังหวัดภาคเหนือ

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธรได้กล่าวต้อนรับพร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาและหัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ได้เข้าร่วมประชุมโดยมี นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการวิจัยการประเมินนโยบายและพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษและการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกตอนบน2ให้เกิดเป็นรูปประธรรมเพื่อให้มีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและเสริมอาชีพพร้อมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ข่าว/ภาพ/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts