กิจกรรมมหามงคล ร.16 พัน.2 โครงการ ” ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน “

กิจกรรมมหามงคล ร.16 พัน.2 โครงการ ” ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ”

 


กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกกิ่งพันธุ์ไม้พระราชทานในโครงการ ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งกิ่งพันธุ์ไม้นั้นได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกำลังพลพร้อมครอบครัวได้ร่วมกันปลูกไว้ตามเส้นทางและพื้นที่แปลงเกษตรและศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย เพื่อความเป็นศิริมงคล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการขยายผลผลิตกิ่งพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันให้กับกำลังพลและประชาชน ได้นำไปปลูก สร้างสายใยแห่งรัก ความสามัคคีให้เกิดมีระหว่างคนครอบครัวและชุมชน

ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้สองข้างทาง อาทิ มะม่วง มะขามเปรี้ยว กระท้อน ขนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู บำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะอีกด้วย.

*********************************************
ฐานิตา/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts