ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการพืชผักรักษ์สุขภาพ และมหกรรมสัตว์ปีกสวยงาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการพืชผักรักษ์สุขภาพ และมหกรรมสัตว์ปีกสวยงาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

 

วันนี้ (10 ธ.ค.63) ที่อาคารวิถีไทย สวนปาล์มฟาร์มนก ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพืชผักรักษ์สุขภาพ และมหกรรมสัตว์ปีกสวยงาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ร่วมด้วยนายสัญชาน สกาญจนชัย กรรมการสมาคมสัตว์ปีสวยงามแห่งประเทศไทย นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอคลองเขื่อน หัวหน้าส่วนราชการ วิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง


นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับสมาพันธ์สัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการนี้ มาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรของท้องถิ่นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตรอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ทางสวนปาล์มฟาร์มนกได้จัดงานพืชผักรักษ์สุขภาพ และมหกรรมสัตว์ปีกสวยงาม ครั้งที่ 9

โดยภายในงานนั้น มีกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยการประกวดสัตว์ปีกสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี การประกวดความสามารถสัตว์ปีกนานาชนิด งานแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts