ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งคุมเข้ม เฝ้าตรวจควบคุมพื้นที่ตามลำน้ำ ตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซียด้าน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งคุมเข้ม เฝ้าตรวจควบคุมพื้นที่ตามลำน้ำ ตลอดแนวชายแดนไทย- มาเลเซียด้าน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 เวลา 0830 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการร้อยป้องกันชายแดนที่ 2(ร้อย.ปชด.ที่ 2 ) พบปะ พูดคุย สอบถามข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ร้อย.ปชด.ที่ 2 ณ ร้อย.ปชด.ที่ 2 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ พร้อมด้วยตำรวจน้ำ,ชุดลาดตระเวนทางน้ำ และจนท.ส่วนที่เกี่ยวข้อง ขึ้น


ขึ้นเรือตรวจเข้มแนวตะเข็บชายแดน ด้านอ.ตากใบ-มาเลเซีย ระยะทาง 21 กิโลเมตร (15 ไมล์ทะเล) เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่สำคัญในห้วงนี้ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายผลักดันแรงงานต่างด้าว กลับออกนอกประเทศ และอาจจะทะลักข้ามมาฝั่งไทยได้ ที่ผ่านมามีการจับกุมได้หลายครั้ง จึงกำชับเพิ่มมาตรการ สกัดกั้นเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำ แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ให้หน่วยในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน และประชาชน

ในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และให้นำยุทโธปกรณ์พิเศษที่มีอยู่มาใช้ ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนป้องปราม บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำได้.
ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เน้นย้ำกับกำลังพล ที่จัดกำลังเข้าเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละผลัดในการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดนอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแนวตะเข็บ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลกและ อ.แว้ง ให้เฝ้าสอดส่องดูแลพร้อมจัดกำลังคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ อีกทั้งได้กำชับหากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวเข้าในพื้นที่ให้รายงานให้ทราบเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts