ผบ.ร.3 พัน.3 “ปิดการฝึกทหารใหม่ มอบเงินเดือนแรกจากการรับใช้ชาติ ใส่มือบุพการีและครอบครัว” แทนความห่วงใยจากกองทัพบก

นครพนม – พล.ร.3 โดย ผบ.ร.3 พัน.3 “ปิดการฝึกทหารใหม่ มอบเงินเดือนแรกจากการรับใช้ชาติ ใส่มือบุพการีและครอบครัว” แทนความห่วงใยจากกองทัพบก

 


________ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและพิธีมอบหมวก ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 โดยในโอกาสนี้ ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครูทหารและทหารใหม่ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆของทหารใหม่มากมาย เช่น การแสดงประกอบอาวุธ(แฟนซีดริล),แม่ไม้มวยไทย และการปฏิบัติทางยุทธวิธี ให้ญาติๆทหารใหม่ได้รับชมและในวันพิเศษวันนี้หน่วยได้ให้ความสำคัญในการนำเงินเดือนแรกจากการรับใช้ชาติ ใส่มือบุพการีและครอบครัว” แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ซึ่งจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 7,120 บาท ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมา ทหารใหม่ซึ่งได้รับเบี้ยเลี้ยงเรียบร้อย และในวันนี้น้องเล็กของหน่วยได้มอบเงินสดให้ครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มทั้งน้ำตาจนกลั้นไม่อยู่กอดแสดงความรักทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นภาพที่งดงามมาก

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับงานด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะทหารกองประจำการได้กำชับให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (เงินเดือน) และเบี้ยเลี้ยง ให้ได้รับตรงตามสิทธิตามกำหนดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้คำแนะนำเรื่องการเก็บออมและการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายได้ให้กับบุพการี และครอบครัว ถือเป็นการช่วยเหลือในสภาวการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ทหารกองประจำการสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน หรือโอนให้กับครอบครัว ผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet banking) และบัตรเอทีเอ็มประจำตัวได้โดยสะดวก โดยให้ตระหนักว่า แม้เงินค่าตอบแทนเดือนแรกจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่หากมีการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียง จะสามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดการเป็นทหารกองประจำการ


________ การฝึกทหารใหม่ของหน่วย ร.3 พัน.3 เป็นการฝึกตามแนวทางของกองทัพบก ฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบเน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ แบบ “New Normal” เน้นการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหารในปีนี้ ได้ดำเนินการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก คือได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นโดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย โดยการฝึกทหารใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19 หน่วย ร.3 พัน.3 ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับดูแลการรับประทานอาหาร ที่หลับนอน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการของหน่วย ร.3 พัน.3 ต่อไป


////////////////////
ภาพ : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts