สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลื่อนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 :

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลื่อนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 :

ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)รอบที่ 2 ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว่า 689 ราย (ณ 20 ธค.63) อีกทั้งมีแพร่กระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย

ในการนี้ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแม่ฯ มีความห่วงใยสุขภาพแม่ดีเด่นฯ ลูกกตัญญูฯและผู้ร่วมงานจาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ที่จะต้องเดินทางมาร่วมงาน

จึงขอเลื่อนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Related posts