ผวจ.กระบี่ยืนยัน ยังไม่ปิดเมือง ขอให้มั่นใจ มาตรฐานป้องกันโควิด-19ในพื้นที่ หากพบผู้มีความเสี่ยง พร้อมตรวจหาเชื้อ และดำเนินการควบคุมป้องกันทันที

ผวจ.กระบี่ยืนยัน ยังไม่ปิดเมือง ขอให้มั่นใจ มาตรฐานป้องกันโควิด-19ในพื้นที่ หากพบผู้มีความเสี่ยง พร้อมตรวจหาเชื้อ และดำเนินการควบคุมป้องกันทันที

 


วันที่ 22 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ได้ได้เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค covid 19 เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังพบในหลายจังหวัดมีการระบาดและพบผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีประวัติเสี่ยงได้เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้นำกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อเบื้องต้นผลการตรวจเป็นลบ

พ.ต.ท.มล.กิติบดี กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยมาตรการการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้มีผู้นำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ แนวทางป้องกันหากพบบุคคลที่มีความเสี่ยงจะมีการคัดกรองและตรวจหาเชื้อด้วย PCR TEST หรือวิธีการอื่น ๆ ซึ่งเป็นแนวการปฏิบัติไม่เฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น

สำหรับแรงงานต่างด้าวได้มีปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวแล้ว โดยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ถึง 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการระบาดในระยะแรก จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัย ซึ่งไม่เฉพาะด้านโควิด-19 เท่านั้น แต่รวมถึงความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทุกคน

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ และจากการตรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีสถิติสูงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ แต่ทราบจากการตรวจหาเชื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนได้ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัด ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกัน การแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นได้ยาก

นอกจากนั้นผมขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันตรวจสอบผู้มีความเสี่ยงสูงที่อาจเดินทางเข้ามาที่บ้าน ชุมชน ให้ร่วมกันดูแลเพื่อรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ ขณะนี้ อสม. ผู้นำท้องถิ่น ทุกพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้ว และขณะนี้จังหวัดกระบี่ ยังไม่มีการประกาศปิดเมือง ตามที่มีการแชร์ ตามสื่อโซเชี่ยลแต่อย่างใด ขอให้ฟังการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts