พ่อเมืองอำนาจเจริญ เปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย และมอบกองบุญหนุนชีวิตช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (ชมคลิป)

พ่อเมืองอำนาจเจริญ เปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย และมอบกองบุญหนุนชีวิตช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานเปิดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย และมอบกองบุญหนุนชีวิตช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ.วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายประสงค์ ทองประ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด นำส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
นางพรศิลป์ พลเดช นายกเทศมนตรีตำบลอำนาจ ประธานจัดงาน ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณี


นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำส่วนรสชการระดับอำเภอ หน่วยงาน สถานศึกษา โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี
พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาอาสวัดอำนาจ ได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย พร้อมมอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปีนี้มีกาทำพิธีบูชาพญานาค ถ้ำสิรินาคา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีประชาชนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก สีร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นำสิ้นค้ามาจำหน่าย

มนัส เอมโอด อำนาจเจริญ 0935650759

Related posts