ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

 

ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย(สปป.ลาว) ณ สถานเอกอัคราชทูตลาวประจําประเทศไทย

Related posts