ผู้ว่าฯ นราธิวาส แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อฯ 1 ราย ย้ำหากไม่มีปัจจัยเสี่ยง มั่นใจในมาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่น

ผู้ว่าฯ นราธิวาส แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อฯ 1 ราย ย้ำหากไม่มีปัจจัยเสี่ยง มั่นใจในมาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่น

 

วันนี้ (28 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด จนทำให้จังหวัดนราธิวาสไม่มีผู้ป่วยใหม่มาแล้วเป็นระยะเวลา 211 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยสะสม 43 ราย รักษาหายแล้ว 41 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จังหวัดนราธิวาส พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสัมผัสโรคจากลูกชายที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ในช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2563 หลังจากที่ได้เดินทางไปร่วมงาน BIG BIKE ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ช่วงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 และต่อมา พบว่าลูกชายติดเชื้อโควิด-19

โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 อย่างเข้มข้น โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่ม BIG BIKE ในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง พร้อมกับค้นหาบุคคลในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลการซื้อขายสินค้าตลาดน้ำในจังหวัดสมุทรสาคร และหากพบว่ามีบุคคลดังกล่าวในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ส่วนอำเภอชายแดน ให้เฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน

พร้อมเน้นย้ำข้าราชการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ห้ามปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 กำชับทุกอำเภอประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ ขอความร่วมมือจากประชาชนหรือผู้ที่กังวลว่าตนเองสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ขณะที่นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม ลดการสัมผัส ใกล้ชิด ระหว่างบุคคล เลี่ยงสถานที่ชุมชน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสของปนเปื้อนเชื้อไวรัส น้ำมูก น้ำลาย ลดการติดเชื้อ COVID-19 โดยเริ่มได้ที่ตนเองก่อน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts