ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV News ได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ ณ.ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน :

ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV News ได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ ณ.ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน :

วันที่ 2 ม.ค. 2564 เวลา 12:00น.ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV News ได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ ณ.ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสายเซาเทิร์นสุราษฎร์ธานี-กระบี่ บ้านเกาะแก้ว ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสามแยกปรายหริก ถนนเซาเทร์น ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร. ชรบ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เคียนซา พ.ต.อ.อนุพงศ์ ยกทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านควนกลิ้ง เจ้าหน้าที่โรงพยายบาลเคียนซา กำนันชำนาญ เมืองปลอด  ผู้ใหญ่จำนงค์ นุ่นทอง ต.เขาตอก คุณชไมพร สร้อยหอม และคุณมนตรี สวนกูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านควนกลิ้ง

ขอขอบคุณนางสุนันทา ณ.สุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา และผู้ใหญ่ ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ รายงาน

Related posts