พ่อเมืองสุโขทัย นายกเหล่ากาชาด ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย กำชับอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโควิด

พ่อเมืองสุโขทัย นายกเหล่ากาชาด ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย กำชับอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย เข้มมาตรการป้องกันโควิด

 

วันนี้ (3 ม.ค. 63) นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย และสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จ.สุโขทัย พร้อมให้คำแนะนำผู้โดยสารและพนักงานขับรถเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะให้รถทุกคันต้องปลอดภัย มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ มีชั่วโมงการทำงานไม่เกินที่กฎหมายกำหนด หากพบสภาพรถหรือผู้ขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจะต้องให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดหารถคันใหม่และผู้ขับรถที่มีความพร้อมมาให้บริการแทนทันทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

พร้อมกับมีการเฝ้าระวังการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนประชาชนผู้โดยสารจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมกับกำหนดพื้นที่เข้า – ออกชานชาลาอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำข้อมูลการเดินทาง รับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร

และรับเรื่องร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตั้งแต่เริ่มมาตรการเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจากการสังเกตและตรวจสอบพบว่าผู้โดยสารมีจำนวนลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 30 ซึ่งคาดว่าเกิดจากกระแสข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่หลายจังหวัด จึงทำให้ประชาชนบางส่วนงดการเดินทางในช่วงนี้

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts