สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากาก :

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากาก :

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2564 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ รับมอบหน้ากากอนามัยมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade) จำนวน 4,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล 50 ml. จำนวน 200 ขวด จากนายปภาวิน นิธิเมธาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และเพื่อน ปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับสื่อมวลชนที่ทำข่าวในพื้นที่เสี่ยง covid-19 ต่อไป

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

#โควิด19

Related posts