นราธิวาส เปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ใช้หลักสูตร 3 วิ มุ่งคืนคนดีสู่สังคม

นราธิวาส เปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ใช้หลักสูตร 3 วิ มุ่งคืนคนดีสู่สังคม

 

ที่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุวิทย์ นาคเป้า หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทีมวิทยากร และครูฝึก ร่วมกิจกรรม


โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ในหลักสูตร 12 วัน และใช้หลักการ 3 วิ คือ วินัย : นำชีวิตมีจุดหมาย เน้นการฝึกสร้างระเบียบวินัยในตนเอง และวินัยในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน , วิชาการ : นำชีวิตห่างไกลสิ่งเสพติด เน้นวิชาการด้านสาธารณสุข วิชาการด้านกฎหมาย และวิชาการด้านศาสนา และ วิชาชีพ : นำชีวิตสุขสบาย เน้นการฝึกวิชาชีพระยะสั้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งมีการแนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับรุ่นที่ 3 ได้ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 7 – 19 มกราคม 2564 เป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ จำนวน 100 คน เป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองแล้วจากศูนย์เพื่อการคัดกรองฯอำเภอ และสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 จำนวน 94 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติของผู้เสพยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติ และให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ได้ฝึกอบรมอาชีพให้มีความสามารถนำไปประกอบอาชีพ

สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ อย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชนะใจตนเองให้ได้ซึ่งต้องทบทวนการใช้ชีวิตและเริ่มต้นใหม่ เชื่อว่าสังคมและครอบครัวพร้อมที่จะให้โอกาส ขอให้รักตนเองและความรักจากครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญให้เกิดความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts