ฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กอ.รมน. สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจ ห้างสรรพสินค้าตรวจมาตราการป้องกันโควิด-19

ฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กอ.รมน. สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจ ห้างสรรพสินค้าตรวจมาตราการป้องกันโควิด-19

 


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.30น. นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กอ.รมน. สาธารณสุข ตม. สห. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. และ อส. ลงพื้นที่ตรวจ ห้างแม็คโคร (สาขาฉะเชิงเทรา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
พบว่าทางแม็คโครมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น


-มีการกำชับทั้งผู้มาใช้บริการและพนักงานสวมใสหน้ากาตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้าง
-จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าภายในห้าง และกำชับให้ผู้เข้ารับบริการ ลงชื่อเข้า-ออก ด้วยแอฟ ”ไทยชนะ”หรือ “หมอชนะ”โดยมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำตรงจุดบริการทางเข้า-ออก ของห้าง ส่วนคนที่ไม่มีมือถือสแกนคิวอาร์โค้ดก็จะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้การเขียนลายมือ การลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้


-มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ตามจุดต่างๆหรือตามจุดที่มีการสัมผัสสินค้าบ่อยๆ
-มีการกำหนดจำนวนลูกค้าเข้าสาขา เพื่อลดความแออัดภายในห้าง
-มีการตีเส้นรักษาระยะห่างที่พื้น 1-2เมตร
-ในส่วนที่ลูกค้าต้องเลือกสินค้าเอง เช่น ผัก ผลไม้สด อาหารสด จะต้องสวมถุงมือ หรือถุงพลาสติกทุกครั้ง
-คอยประกาศย้ำเตือนตลอดเวลาในการรักษาระยะห่างในขณะเลือกซื้อสินค้า

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts