อุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัว App ฮักอุบล Hug Ubon แอปพลิเคชั่นช่วยคัดกรอง บุคคลเข้า ออก พื้นที่และติดตามบุคคลเพื่อควบคุมโรค ของจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัว App ฮักอุบล Hug Ubon แอปพลิเคชั่นช่วยคัดกรอง บุคคลเข้า ออก พื้นที่และติดตามบุคคลเพื่อควบคุมโรค ของจังหวัดอุบลราชธานี

 


11 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอบลราชธานี พร้อมด้วย คณะอาจารย์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัว App ฮักอุบล – Hug Ubon ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี จะเริ่มใช้คัดกรอง บุคคล ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางเข้ามายังในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้
การทำงานของแอปพลิเคชั่น ฮักอุบล ใช้งานง่ายสะดวก ตามขั้นตอนดังนี้

เมื่อเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ภายในจังหวัด เบื้องต้นเน้นเส้นทางรถยนต์ระหว่างอำเภอและตำบล ขอความร่วมมือให้บุคคลจากต่างจังหวัด สแกนคิวอาร์โค้ดตามจุดต่าง ๆ โดยวิธีการดังนี้ กรณีที่มีสมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดที่ตั้งอยู่ตามจุดเส้นทางระหว่างอำเภอตำบลต่าง ๆ ด้วยสมาร์ทโฟน ของตนเองหรือกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนแต่มีกระดาษปริ้น QR Code หรือมีบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสแกนข้อมูลให้ที่จุดเดินทางต่าง ๆ เมื่อเดินทางถึงปลายทางให้เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code พร้อมทั้งสอบสวนโลกประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เอกชัย โปธา รายงาน

Related posts