“คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย นายกฯสโมสรไลออนส์ ตากสินกรุงเทพ310D นำทีมร่วมบริจาคชุด PPE ให้กับ รพ.พยาบาลสนาม จว.สมุทรสาคร สู้โควิด-19”

“คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย นายกฯสโมสรไลออนส์ ตากสินกรุงเทพ310D นำทีมร่วมบริจาคชุด PPE ให้กับ รพ.พยาบาลสนาม จว.สมุทรสาคร สู้โควิด-19”

วันนี้ 13 ม.ค.64 เวลา 13.00 น  สโมสรไลออนส์ ตากสิน กรุงเทพ310D นำโดย คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย นายกสมาคมสโมสรไลออน์ ตากสิน กรุงเทพ310D/ประธานเขต 1 พร้อมด้วย คุณดวงมณี, คุณจุฑามาศ, คุณไสว พลขันธ์ ,คุณพนม มาลานนท์, คุณวิมล,คุณแอ๋ว (เจ้าของลอดช่อง สยาม), ว่าที่ร.ต.ธีระภัทร์ รุ่งราตรี ร.น. รองผู้ว่าการภาคคนที่2 (ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอลล์ 120 ขวด), คุณพัชรินทร์ ร่วมด้วยสมาชิกไลออนส์ และผู้ทรงเกียรติ ได้ร่วมกันนำชุดคลุมปฏิบัติการ PPE จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ.ศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้ตามจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการป้องกัน และใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ต่อไป

คุณรุ่งทิพย์ฯ ได้กล่าวถึงนโยบายของสโมสรไลออนส์ ตากสิน กรุงเทพ310D ว่า ยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทุกภาคส่วนเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน และในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งในส่วนของชุด PPE ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังขาดแคนและยังมีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อยู่มาก ทางสโมสรฯ จึงรีบดำเนินการจัดหาชุด PPE เพื่อที่จะดำเนินการส่งมอบให้ทาง จว.สมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับแพทย์ และบุคลากรผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19  ต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในรับมือกับโควิด -19 และต้องทำงานหนักและเสี่ยงกว่าทุกคน เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ให้หมดไปจากประเทศไทย

Related posts