ชลบุรี วอนช่วยธุรกิจภาคท่องเที่ยวผ่านพ้นวิกฤต ไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้ (ชมคลิป)

8 องค์กรธุรกิจท่องเที่ยว ฝากนายกเมืองพัทยา นำข้อมูลความเดือดร้อนผลกระทบโควิด-19 เสนอคณะกรรมการควบคุมโรคชลบุรี พิจารณาสั่งปิดธุรกิจโรงแรม ครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยวอื่น หวังเข้าระบบเยียวยาจากประกันสังคม

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะอดีต ส.ส.ชลบุรี ซึ่งเคยทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ร่วมกับตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยว 8 องค์กร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก ชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยา และชมรมผู้บริหารงานต้อนรับหน้าเมืองพัทยา


เข้าร่วมประชุมหารือกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อให้ช่วยเหลือหลังจากได้รับผลกระทบโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้พิจารณาสั่งปิดกิจการโรงแรมเพื่อเข้าระบบเยียวยาตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม โดยเชิญ นายวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี มาร่วมรับฟังข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้าง โดยการประชุมได้หารือถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังจากมีมาตราการควบคุมและป้องกันโรคระบาดจากทางรัฐบาล


นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ชาวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ข้อมูลว่า หากผู้ประกอบการมีการเลิกจ้าง หรือให้ลาออก ก็ส่งผลกระทบต่อระบบว่างงานในประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ปิดโรงแรม แต่ธุรกิจโรงแรมจะมีความครอบคลุมในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวอื่นที่เปิดให้บริการด้วย ทั้ง สปา ฟิตเนส จัดเลี้ยง ร้านอาหาร และในส่วนธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวก็มีร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก แต่ได้รับคำสั่งให้ปิดในบางกิจการ ซึ่งได้รับการเยียวยาจากประกันสังคม ทำให้ภาพรวมการช่วยเหลือของโรงแรมยังไม่มีความชัดเจน ทั้งที่โรงแรมมีหลายธุรกิจรวมอยู่


ในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงผลกระทบของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีที่มีสมาชิกรวม 53 แห่ง ปัจจุบันเปิดให้บริการไม่ถึง 10 แห่ง ที่เหลือไม่อยากปล่อยพนักงานออกไป เพราะเกรงว่าอาจเกิดการกระจายเชื้อโรค ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างในระยะอันใกล้ จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยว อยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญช่วยเหลือผู้ประกอบและลูกจ้างให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อีกระยะ


ด้าน นายวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งหากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่สองนี้สร้างผลกระทบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะได้นำข้อมูลความเดือดร้อนไปพิจารณาตามระบบประกันสังคม ซึ่งเราจะพยุงภาคท่องเที่ยวของจังหวัดให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปให้ได้


ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือร่วมกับ 8 องค์กรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวว่า ประมาณการณ์ผบกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำให้คนทำงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระทบจนว่างงานไปแล้วประมาณ 8 หมื่นคน ส่งผบกระทบความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในฐานะคณะกรรมการควบคุมโรค จะได้นำเรื่องที่หารือร่วมกันกับประกันสังคมและ 8 องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีเพื่อหาความชัดเจนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบในลำดับต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts