ป.ป.ช.ยโสธร จี้แขวงทางหลวงยโสธร ชี้แจงการก่อสร้างถนน :

ป.ป.ช.ยโสธร จี้แขวงทางหลวงยโสธร ชี้แจงการก่อสร้างถนน :

วันที่ 15 ม.ค.64 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงยโสธร นายอดุลย์ วันดี ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร นำคณะชมรมกลุ่ม Strong ลงพื้นที่ แขวงทางหลวงยโสธร เพื่อรับฟังคำชี้แจงกรณีก่อสร้างถนนทางหลวง โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อสงสัยตามกระบวนการของกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ อาทิ นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผอ.แขวงทางหลวงยโสธร, นายไววิทย์ กงแก้ว นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ, นางญาณิศา เปรียมรัตนชัย นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธร, นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร, นายสมพงษ์ ลูกเงาะ ผอ.กองช่าง อบต.สิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงตอบคำถามตามข้อสงสัย ตามที่มีประชาชนแจ้งเบาะแส การก่อสร้างถนนทางหลวง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผอ.แขวงทางหลวงยโสธร กล่าวว่า ต้อง จากกรมธนารักษ์พื้นที่ยโสธร รอการตรวจสอบเขตแดน ก่อนถึงจะสามารถสรุปตามข้อสงสัยที่ชมรมกลุ่ม Stong ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหรือไม่

นายอดุลย์ วันดี ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่าประเด็นดังกล่าวก็คงต้องรอข้อสรุปจากจากกรมธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เสียก่อน หากได้ข้อสรุปจากจากกรมธนารักษ์พื้นที่ยโสธร คงต้องขอความร่วมมือ จากหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related posts