ศอ.บต. ส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพจากผู้สนับสนุนถึงมือชาวบ้านในพื้นที่บ้านซาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

ศอ.บต. ส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพจากผู้สนับสนุนถึงมือชาวบ้านในพื้นที่บ้านซาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

 


วันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ส่งความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพานิชย์ และกองทัพอากาศ จำนวน 70 ถุง ให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมา สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และพบเจอพื้นที่ประสบปัญหา โดยอาจจะยังมีผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ยังคงเข้าไปไม่ถึง หรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น จึงส่งความห่วงใยจาก ศอ.บต. ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจการดำรงชีพต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts