เชียงใหม่-จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

เชียงใหม่-จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด 19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

เมื่อ 16 มกราคม 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศป.บส.ชน. นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3และกองพันพัฒนาที่ 3 กว่า 50 นาย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตสู้วิกฤตโควิด-19” ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้มาตรฐานทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับโลหิตที่ได้รับการบริจาควันนี้ คาดว่าจะได้ปริมาณ 22,500 ซี.ซี. เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองในการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาต่อไป อีกทั้งเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชน ตามนโยบายของกองทัพบก ในสภาวะที่ขาดแคลนโลหิตสำรองทั่วประเทศ

 

Related posts