ศอ.บต.นำความห่วงใยจากพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ มอบถุงยังชีพมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)

ศอ.บต. นำความห่วงใยจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานถึงราษฎรในพื้นที่

 


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต. ในวันนี้ จำนวน 4,000 ถุง (17 ม.ค. 2564) โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร จ.นราธิวาส จำนวน 700 ถุง ณ หอประชุม อ.สุไหงโกลก ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก จำนวน 300 ถุง มอบแก่ราษฎร ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อีกจำนวน 400 ถุง และมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี 3,318 ถุง


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ ศอ.บต. เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังตั้งแต่ห้วงเดือน ธันวาคม จนถึงปัจจุบันแล้ว 5 รอบ จำนวนทั้งสิ้น 11,197 ถุง โดย ศอ.บต. เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยอัญเชิญถุงยังชีพมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ สร้างความปลื้มปีติแก่ราษฎร ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานและความห่วงใยจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


สำหรับพื้นที่ อ.สุไหงโกลก และสุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่น้ำท่วมขังหนักสุด ในเขตอ.สุไหงโกลกประชาชนได้รับผลกระทบหนัก 8 ชุมชน คือ ชุมชนหัวสะพาน ท่ากอไผ่ ท่าโรงเลื่อย ท่าเจ๊ะกาเซ็ง ท่าประปา ท่าโปฮงยามู ท่าบือเร็งใน และท่าบือเร็งนอก มีปริมาณน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนสูงโดยเฉลี่ย 80-130 ซม.


ในส่วนของ อ.สุไหงปาดี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กล่าวว่า กระแสน้ำได้ไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง บ้านเรือนประชาชน พืชผลทางการเกษตรตลอดจนสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts