ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครั้งแรก ได้ นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร นั่งประธานสภา  (ชมคลิป)

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครั้งแรก ได้ นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร นั่งประธานสภา  นายก โจ้ เตรียมเดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วนโรคติดต่อโควิด -19 / ภัยแล้ง และสร้างความเชื่อมั่นส่งออกผลไม้จันทบุรี

วันนี้ ( 18 ม.ค.64 ) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครั้งแรก พร้อมแสดงความยินดีกับนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมานั่งบริหาร อบจ.จันทบุรี ต่อเหมือนเดิม มีสมาชิก อบจ.ทั้ง 30 เขตและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร เป็นประธานสภาซึ่งสมาชิกสภาได้มีมติรับรองอย่างพร้อมเพรียง และได้มีการกำหนดประชุมสภาสมัยแรกในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นี้


ทั้งนี้ นายนายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะเดินหน้าทำงานทันที คือเรื่องการสนับสนุนป้องกัน แก้ไขและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สนองนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลให้หมดไปจากจังหวัดจันทบุรีโดยเร็วรวมทั้งแผนการเยียวยาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีเรื่องการจัดซื้อวัคซีนมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่ตั้งไว้ 596 ล้านเศษงบพัฒนาเหลือจำกัด แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดจันทบุรีได้มีมาตรการในการป้องกันและยับยั้งเป็นอย่างดี อยากให้ชาวจังหวัดจันทบุรีได้ตระหนักในการป้องกันตัวเองและครอบครัวมากกว่าการมุ่งหวังวัคซีนเข้ามาช่วย

ด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อยอดความร่วมมือของทุกภาคส่วนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ส่วนการส่งออกผลไม้จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นตลาดปลายทางขอให้เกษตรกรชาวสวนให้ความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรในการรักษาคุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการในขณะนี้ราคาทุเรียนส่งออกดี ถึง ดีมากและตลาดประเทศจีนยังต้องการทุเรียนของจันทบุรีไปบริโภคจำนวนมากเหมือนเดิม อีกทั้งทางสถานทูตจีนในประเทศไทยมีหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตรแล้วว่าทางจีนไม่ได้สั่งระงับการซื้อแต่อย่างใดขอเกษตรกรอย่างเชื่อข่าวลือที่อาจส่งผลเสียต่อกลไกการตลาด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts