จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (ชมคลิป)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

 

เมื่อเวลา 07:45 น. วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราการและประชาชน. ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยประธานฯ ได้ประกอบพิธีถวายมาลัยพวงใหญ่บริเวณฐานด้านบนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

 

ถวายพวงมาลัยฐานด้านล่างมณฑลพิธี องค์กลาง องค์ด้านซ้าย และองค์ด้านขวา ถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สด จุดธูป เทียน ที่เครื่องทองน้อย ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 1 ครั้ง พร้อมบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวคำสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า และช่วงบ่าย เวลา 16.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดพาหุงมหากา 9 จบ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป


นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า เนื่องในวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคง แก่ประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยถึงกาลปัจจุบัน การทรงกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมาน สามัคคี เสียสละ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง


สำหรับวันยุทธหัตถี ได้กำหนดใหม่ให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่25 มกราคมของทุกปี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ การที่มีการเปลี่ยนแปลงวันทั้งสองดังกล่าวก็ด้วยว่าเป็นการนับวันทางสุริยคติ ซึ่งคนปัจจุบันคุ้นชิน จำได้ง่าย และมีความเหมาะสมมากกว่า

 

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts