นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่ 2 แจกโฉนดที่ดินชาวบางระกำ จ.พิษณุโลก ตั้งเป้า 4,284 แปลง เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พี่น้องประชาชน

นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่ 2 แจกโฉนดที่ดินชาวบางระกำ จ.พิษณุโลก ตั้งเป้า 4,284 แปลง เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พี่น้องประชาชน

 

ที่ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ ให้ประชาชน” โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเจ้าของที่ดินในพื้นที่ ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 แปลง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ในการรับมอบฯซึ่งเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

นายนิพนธ์ กล่าวว่า”โครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และสุโขทัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เดินสำรวจเดียวกัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งเป็นนโยบายหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงมหาดไทยกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งหมด 50 จังหวัดเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่สำคัญนอกจากอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนถึงภูมิลำเนาแล้วยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการรังวัดให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น”

“ทั้งนี้การมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการฯดังกล่าว โดยทำการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) นับเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชน ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และรวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการคืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีโฉนดที่ดินที่จะทำการมอบให้แก่ประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ในวันนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 59 แปลง รวมเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา จากทั้งหมด 4,288 ไร่ของจังหวัดพิษณุโลก”นายนิพนธ์กล่าว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

////

Related posts