อำเภอเวียงสระ – นายอำเภอเวียงสระ พร้อมนายกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย :

อำเภอเวียงสระ – นายอำเภอเวียงสระ พร้อมนายกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย :

วันที่  ๒๑ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนายอธิวัฒน์ อยู่ดี อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบสิ่งของ ”ชุดปันสุข” และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอธิวัฒน์ อยู่ดี เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยป่วยเป็นโรคเลือด และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Related posts