สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19

​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรค โควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี

 

 


​เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงเชิญชวน ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยแพลตฟอร์ม PSU Care ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
​PSU Care สามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะกับบุคลากรหรือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลาให้ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาและขยายผล การใช้งาน PSU Care ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด และมีการนำไปใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี ด้วย


​ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า “เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต่างๆ ในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ จังหวัดสงขลา เมื่อมีการรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด – 19 ผู้ดูแลระบบ PSU Care จะคัดกรองและ ระบุผู้มีความเสี่ยงสูง พร้อมแจ้งเตือน และแนะนำแนวทางปฏิบัติตัวของผู้มีความเสี่ยงได้ทันที หากมีประวัติเสี่ยง และมีอาการ ทั้งกรณีที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย”


​ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมงานผู้พัฒนา PSU Care กล่าวว่า” การระบาดในรอบใหม่ ทำให้มีผู้ใช้งาน PSU Care เพิ่มขึ้น ถึงประมาณ 5,000 คน ต่อ วัน สามารถจะระบุพิกัดว่าไปที่ไหน ไปอย่างไร แล้วส่งข้อมูลไปยังทีมงาน เพื่อช่วยในการติดตามเฝ้าระวังในการดูแลติดตาม และตามมาตรวจเชื้อ ช่วยให้คุณหมอทำงานได้เร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทีมงานได้ผู้ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เรื่อยๆให้ใช้ง่ายขึ้น อยากให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติ โดยรวมได้รับความร่วมมือที่ดี”
ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากความร่วมมือในการใช้งานของทั้งบุคลากรและนักศึกษา ทำให้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ทางทีมงานได้ตรวจคัดกรองบุคลากร และนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อ COVID-19 ซึ่งในขณะนี้มีบุคคลที่เข้าข่ายคัดกรอง จากระบบ PSU CARE และได้ดำเนินการ swab (การตรวจโควิด -19 แบบแหย่จมูก) ประมาณ 5 รายต่อวัน


“ในช่วงหลังปีใหม่ มีการกักตัวนักศึกษา ซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยง ประมาณ 30 คน (ขณะนี้ไม่มีนักศึกษากักตัวแล้ว) และในจังหวัดสงขลาพบประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ถึง 1,000 คน ตั้งแต่เริ่มตรวจสุขภาพด้วยระบบนี้พบผู้มีความเสี่ยงเป็นหมื่นคนแล้ว หากนักศึกษามาจากพื้นที่เสี่ยง หมอในทีมจะโทรไปหานักศึกษา เอารถไปรับนำมาตรวจ ผลออกภายใน 6 ชั่วโมง ระหว่างนั้นให้กักตัว และดูแลอย่างมีมาตรฐานตามระบบของสงขลาแคมป์ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ ต่อรายใช้เวลาตรวจไม่เกิน 10 นาที หากไม่ติดเชื้อก็ออกจากสถานที่กักตัว และมีการติดตามสุขภาพ ถ้าไม่แน่ใจจะให้ตรวจซ้ำ โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขสำหรับประชาชนจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.ติดตามถึงสถานที่พัก”


“ขอยกตัวอย่าง การทำงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อนักศึกษาบันทึกในระบบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการเข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อฯ ทางทีมงาน PSU CARE จะติดต่อกลับนักศึกษา หากเข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อฯ ทีมงาน PSU CARE จะประสานกับกองพัฒนานักศึกษา ฯ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการนำนักศึกษาเข้ารับตรวจโควิด -19 แบบแหย่จมูก จัดการที่พัก อาการการกิน ร่วมกันดูแลจนทราบผลว่าไม่ติดเชื้อ“ PSU Care ใช้งานอย่างไร เมื่อท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ให้เลือกดูคู่มือการใช้งาน PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอินการเข้าสถานที่ และ รายงานสุขภาพรายวัน


เมื่อท่านอยู่นอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เลือกดูคู่มือบันทึกการเดินทาง PSU Care กรณีเดินทางหรือลาไปยังสถานที่อื่นซึ่งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย และรายงานสุขภาพรายวัน
ทําอย่างไร เมื่อหา QR Code สถานที่ในมหาวิทยาลัยไม่เจอ
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุด หรือ
2. ประสานคุณอนุศรา โทร. 074-45-1108 หรือส่งข้อความ ที่ dida-avengers@g.psu.ac.th
PSU Care ติดต่อท่านได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านทาง SMS หรือ โทรศัพท์หรือ Email ที่ระบุไว้ในPSU account ของท่านหากท่านเข้าเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้ง 2 ข้อ เพื่อ มาคัดกรองและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วจากทีมแพทย์
ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่ drii@psu.ac.th
คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม PSU Care https://psu.care/assets/psu-care-manual.pdf
คำถาม คำตอบ PSU Care

 

Related posts