ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

 


วันนี้ (25 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมีนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวรายงานของโครงการ ฯ ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์


การเข้ารับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีจำนวน 147 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน เมื่อวันที่ 11 – 24 มกราคม 2564 โดยผู้เข้ารับการฝึก ให้สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น


ทั้งนี้ โครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ เพื่อผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเอง อีกทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ เมื่อพ้นโทษ ต่อไป

 

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ

Related posts