สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานเนื่องในวันทหารผ่านศึกปี 64 :

สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานเนื่องในวันทหารผ่านศึกปี 64 :

เวียนมาบรรจบอีกปีกับ สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บานเนื่องในวันทหารผ่านศึกผ่านศึก ระหว่างวันที่ 28มกราคม ถึงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ดำเนินการในการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตหรือพิการ  รวมถึงได้ให้การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในด้านต่างๆมาโดยตลอด

ดอกป๊อปปี้ดอกละ 20 บาท เป็นงานฝีมือของครอบครัวทหารผ่านศึก ทำให้พวกเขาได้รับค่าทำดอกไม้เป็นรายได้ประจำปี ซึ่งเป็นการได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากการทำดอกป๊อปปี้ นอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ทางมูลนิธิฯ จัดให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ทุเลาจากความขาดแคลนที่เกิดจากความสูญเสียรายได้ของหัวหน้าครอบครัวและดอกป๊อปปี้เหล่านั้น ได้นำมาขายทุกปี ตั้งแต่ปี 2512  รายได้จากการขายดอกป๊อปปี้ และผลิตภัณฑ์อื่นของมูลนิธิฯ รวมทั้งการบริจาคของผู้มีจิตกุศล เป็นความช่วยเหลือของประชาชนโดยทั่วไป ที่รับรู้และเห็นใจในความเสียสละของทหารหาญ  ที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติแทนพวกเรา

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ทำให้อาสาสมัครไม่สามารถออกไปเดินจำหน่ายดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์อื่นตามสถานที่ต่างๆ เหมือนปกติได้ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับหน่ายงานราชการ และองค์กรเอกชนต่างๆ ร่วมกันอุดหนุนดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มูลนิธิได้จัดทำขึ้น อาทิ กระเป๋า พัด ร่ม แก้วน้ำ ชุดแก้วกาแฟฯลฯ ทั้งนี้รายได้จากการขายดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆของมูลนิธิฯ จะทำให้มูลนิธิฯสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารผ่านศึก ทั้งที่เป็นทหาร ตำรวจ และพลเรือนอาสาสมัคร ได้อย่างไม่ขาดตอน

จึงขอเชิญชวนมายังผู้มีจิตกุศลมาร่วมกันอุดหนุนดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โทร02-2453303,092-7502642 e – mail poppy.ffwv@gmail.com ID line poppythailand หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า เลขที่บัญชี 029-2-30712-8 ชื่อบัญชี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ

Related posts