ทีมข่าวDD TV NEWS ลงพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สวนยาง :

ทีมข่าวDD TV NEWS ลงพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สวนยาง :

วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่สหกรณ์สวนยางอุดมรัตน์ จำกัด 80/20 หมู่ที่6 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สวนยาง โดยมีนายชานน แคล่วคล่อง เป็นประธาน นายมานิจ อินทร์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการ และนายเทพนา จินดาเดช ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งได้นัดหมายให้สมาชิกทุกคนได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดในองค์กรกับการปรับระดับให้สมดุลกับราคายางแก่สมาชิกทุกคนที่มาใช้บริการ และการประชุมเรื่องปรับคุณภาพเรื่องโรงรมยางและเปอร์เซ็นน้ำยางสดยางแผ่น และชี้แจงถึงระบบการเบิกจ่ายเงินสดให้ดีขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมประจำเดือนของปี 2564 เกี่ยวกับบุคลากรให้มีคุณภาพดีขึ้นในการบริการและใช้บริการ

ขอขอบคุณประธาน สมาชิกทุกคนและกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว

ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ DD TV NEWS รายงาน

Related posts