เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งจุดสกัดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 :

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งจุดสกัดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 :

วันที่ 26 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งจุดสกัดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมทีมข่าวบ้าบ้านทีวีช่อง73และDD TV NEWS ลงพื้นที่ วัดในปราบ หมู่ที่ 5 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ให้กับผู้ที่มาทำบุญในงานบุญกุศลศพภายในวัด ว่ามีบุคลที่เข้าออกได้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงบ้างหรือไม่โดยการวัดอุณภูมิและแนะนำวิธีการป้องกันให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือกับเจลแอลกอร์ฮอร์ทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19

ในการปฎิบัติหน้าที่ของ รพ.สต.บ้านควนกลิ้ง โดย ผอ.ยุวสรรค์ สร้อยหอม ผอ. รพ.สต.บ้านควนกลิ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสม.และประธานอสม.นายวินัย นาคดี

ในการตรวจคัดกรองในครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรองแบบเชิงรุกตามระเบียบการของ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งท่านใด้เป็นห่วงเป็นใยถึงความปลอดภัยของทุกอำเภอและประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงระเบียบวินัยของตัวเองเรื่องด้วยการปฎิบัติตนให้ถูกต้องและเข้าใจถึงการป้องกันตัวเองของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19เป็นอย่างดี

จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขปรากฎว่าไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19แต่เพียงผู้เดียว

ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีสาธารณสุขและเต้าหน้าที่อสม.รวมถึงทุกคนที่มาในงานให้การร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว

ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ รายงาน

Related posts