กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดฝึกอบรมฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต”รุ่นแรก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดฝึกอบรมฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต”รุ่นแรก

 

วันนี้ 29 มกราคม 2564 ที่ห้องอบรม บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด เลขที่ 66/4 หมู่ 6 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเปิดการอบรมผ่านทางระบบสัญญาณภาพทางไกล ( video conference ) มีนางถนอมจิต แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 กล่าวรายงานการฝึกอบรมฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต”โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา จำนวน 30 แห่ง เข้ารับการอบรมฯฟรี รวม 30 คน


โครงการฝึกอบรมฟรีของหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในครั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด หน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในพื้นที่ภาคใต้ จึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 หลักสูตร”ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต”ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 9 รุ่น สำหรับครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม รุ่นแรก ของโครงการฝึกอบรมฟรี


ทางด้าน นางถนอมจิต แก้วเกื้อ ผอ.ฯกล่าวว่า ในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในโครงการฝึกอบรมฟรีของขวัญปีใหม่ 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการลดสถิติประสพอันตรายให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงเร่งเห็นให้ความสำคัญเช่นนี้ที่เป็นของขวัญวันปีใหม่ 2564 ในครั้งนี้ นางถนอมจิตฯ กล่าว


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts