รมช.เกษตรฯ พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก

นราธิวาส-รมช.เกษตรฯ พบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก

 

วันนี้ 30 ม.ค.64 เวลา 10.30 น. ที่อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 800 ชุด ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 21 ชุมชน หลังจากนั้นไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 8 ชุมชน ที่ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ รวมทั้งสิ้น 29 ชุมชน ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว


จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ


และได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนพื้นที่สุไหงปาดี จำนวน 300 ชุดด้วย นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ได้กล่าวรายงานสรุปปัญหาของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ พบว่าปัญหาทั่วไป ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่ คือ ปัญหาที่ดินของประชาชนทับซ้อนที่ดินของรัฐ และปัญหาการไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนเนื่องจากติดขัดเรื่องเส้น One map ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดิน ที่อยู่อาศัยของประชาชน

โดยเบื้องตันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายนิพนธ์ บุญญามณี) ได้ลงพื้นที่วัดประชุมชลธารา โดยได้มอบหมายแนวทางให้กรมที่ดิน เร่งรัดแก้ไขปัญหาเพื่อให้เส้น One map ให้ตรงกับแนวเขตป่าไม้ถาวร ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2515 เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถออกเอกสารสิทธิ์


ด้านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินของประชาชนทับซ้อนที่ดินของภาครัฐ ว่าที่ผ่านมาได้นำเรียนท่านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่เทือกเขาบูโด อ.สุไหงปาดี ซึ่งท่านได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์และที่ดินทำกิน

โดยมอบให้กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยหลังจากที่ท่านพล.อ.ประวิตร ลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพื้นที่อ.สุไหงปาดี อย่างเร่งด่วน โดยเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อประชาชนจะได้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

ข่าว.​แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts