กลุ่มชุมชน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำเครื่องแกงชาววังเพื่อจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายทั่วไป :

กลุ่มชุมชน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำเครื่องแกงชาววังเพื่อจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายทั่วไป :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV NEWS ได้ลงพื้นที่หมู่ที่5 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ใหญ่ไพบูลย์ เมืองก้อย ได้ไปถ่ายทำ..กลุ่มเครื่องแกงชาววัง กลุ่มไข่เค็มชาววัง 0650685886 ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการร่วมกันทำเครื่องแกงชาววังขึ้นมาเพื่อจำหน่ายในชุมชนของหมู่บ้านและจำหน่ายทั่วไป

ในการผลิตทำเครื่องแกงชาววังนี้ได้มีเครื่องจักรในการผลิต และมีสมาชิกในชุมชนนั้นมาช่วยกัน ส่วนไข่เค็มชาววังนั้นจะมีสมาชิกมาทำการผลิตเช่นกัน

วัตถุดิบและส่วนผสมของเครื่องแกงชาววังรวมทั้งไข่เค็มชาววังจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องและสะอาดใหม่สดอยู่ทุกวัน

ในการผลิตเครื่องแกงชาววังและการผลิตไข่เค็มชาววังในครั้งนี้และในทุกๆครั้ง.จะมีประธานสตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณนายโสภา กาญจนะ (ป้าโส) อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ในการลงพื้นที่วันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านควนร่อน ได้มาตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 ขอขอบคุณนางกุหลาบ หมื่นราช ประธานสตรี หมู่ที่5 บ้านวังใหญ่ อ.เวียงสระ นางประไพ กรายแก้ว พัฒนาชุมชน อ.เวียงสระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม.และสมาชิกทุกคน

ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts