ผบ.กองกำลังสุรนารี มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผบ.กองกำลังสุรนารี มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ณ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผบ.ฉก.2 /พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง.ผบ.ฉก.2 /พ.อ.อุทัย แฝงกระโทก หน.นปพท.2 /พ.อ.เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผบ.ฉก.ทพ.26 /นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอกาบเชิง /พ.ต.อ.จุลฑะ จันทน ผกก.กาบเชิง

และนายเสกสันต์ สัมฤิทธิ์ ผอ.โรงรียนกาบเชิงวิทยา ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ เนื่องจากสภาวะวิกฤต สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิค 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัด ในการนี้ พลโท ธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” และอาจารย์ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือครูนะ ผู้ดำเนินโครงการ

ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน จึงสานต่อโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในสถานที่ศึกษา ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จึงสนับสนุน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์ส Entrance ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย

1. นางสาวมาริสา ประสมพันธ์ เกรดเฉลี่ย 3.35 (นศท.) 2.นางสาวเบญจรัตน์ เทพณรงค์ เกรดเฉลี่ย 3.96 3.นางสาวหวานตา มุมดีเกรดเฉลี่ย 3.93 4.นางสาวเบญจรัตน์ บุนนาค เกรดเฉลี่ย 3.88 5.นางสาวนรินธร โพยนอก เกรดเฉลี่ย 3.88 ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts