เวียงสระ – บวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี :

เวียงสระ – บวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี :

วันที่11กุมภาพันธ์ 2564 ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV NEWS ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี ณ มณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ในการทำพิธีบวงสรวงครั้งนี้ได้มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้าวิภาวดี รังษิต องค์ใหม่ด้วยพิธีพราหม และพิธีทางศาสนาพร้อมด้วยนายสุทธิพงค์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงค์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ นายจักรกฤต ฝั่งชลจิตร นายอำเภอบ้านนาเดิม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ และหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี ผู้บริหาร ครูนักเรียน พี่น้องประชาชน ที่เป็นส่วนร่วม

ภาพ/นางบุษบา ห่อวุ้น ผู้สื่อข่าวDD TV NEWS

ข่าว/ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้

Related posts