“ส่งออกถุงมือยางปัง!!  World Gloves Thailand ร่วมทุน– เจาะตลาดชิลีอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ :

“ส่งออกถุงมือยางปัง!!  World Gloves Thailand ร่วมทุน– เจาะตลาดชิลีอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ :

บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) รุกตลาดต่างประเทศขยายตลาดส่งออกในชิลี โดยบริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตลาดชิลี โดยประธานบริหาร ดร.กาญจน์ พอลลีน่า ได้มีมติร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวชิลี เปิด World Gloves Thailand ในชิลี  เพื่อขยายตลาดส่งออกแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในประเทศชิลีต่อไปในระยะยาว ซึ่งทาง World Gloves Thailand ศูนย์ใหญ่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มศักยภาพ สามารถขยายกำลังการผลิต และส่งออกได้มากขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งปัจจุบัน World Gloves Thailand ได้ส่งออกไปแล้วทั่วโลก และมีตัวแทนจำหน่ายหลายประเทศทั่วโลกเช่นกัน ทั้งนี้นานาประเทศต้องการสินค้ามีคุณภาพจากประเทศไทย ทางบริษัทจึงได้มีการวางแผนขยายตลาดการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอและรองรับต่อความต้องการใช้สินค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในระยะยาวต่อไป

ด้านนักธุรกิจชาวชิลี กล่าวว่า World Gloves Thailand ได้มีการส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปประเทศชิลี จำนวนมาก และมีชื่อเสียงในชิลี ทำให้ยอดการสั่งชื้อสินค้าแบรนด์ World Gloves Thailand จำนวนมาก ตนจึงเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหาร World Gloves Thailand เพื่อหารือแนวทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป

ดร.กาญจน์ฯ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้ความต้องการถุงมือยางเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย นอกจากนั้นยังเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปที่ตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย และหันมาใช้ถุงมือยางป้องกันเชื้อโรคมากขึ้น ทำให้ความต้องการถุงมือยางในตลาดยังสูงขึ้นหลายเท่าตัว  ดังนั้นในช่วงที่แนวโน้มความต้องการถุงมือยางเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และเดินหน้าวางแผนขยายตลาดส่งออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทางบริษัทได้มีแผนการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมกับมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมถึงได้ควบคุมคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลอีกด้วย

Related posts