พังงา-สามสโมสรโรตารี่รวมพลังมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า2แสนบาท ให้ 3 โรงพยาบาล :

พังงา-สามสโมสรโรตารี่รวมพลังมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า2แสนบาท ให้ 3 โรงพยาบาล :

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรโรตารี่ในจังหวัดพังงาให้กับโรงพยาบาล3 แห่งในจังหวัดพังงา โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายก/อดีตนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่อันดามันพังงา สโมสรโรตารี่ตะกั่วป่าและสโมสรโรตารี่พังงาเข้าร่วม และมีนายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ ผอ.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ

แอน ลาภธนวัฒน์ อดีตนายกสโมสรโรตารี่อันดามันพังงา ปีบริหาร 2562-2563 กล่าวว่า เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา สโมสรโรตารี่ในจังหวัดพังงาทั้ง 3 สโมสร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Rotary Run 2020 @ Borsaen” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยได้จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง ตอบสนองกับนโยบายไทยแลนด์4.0 ให้โรงพยาบาลมีความทันสมัย นำเทคโนโลยีไอที มาใช้ในการบริหารจัดการลดขั้นตอนการบริการ ลดความแออัด ซึ่งค่าที่วัดได้จะส่งต่อ ไปแสดงผลบนฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ มอบให้กับโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งและโรงพยาบาลทับปุด และจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรท ให้โรงพยาบาลพังงา 3 เครื่อง โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 4 เครื่องและโรงพยาบาลทับปุด 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งหมด 208,800 บาท ซึ่งใช้เงินรายได้จากงานวิ่ง 157,662 บาท รวมกับเงินบริจาคเพิ่มเติมจากสมาชิกสโมสรโรตารี่พังงา

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts