รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธี “ส่งใจให้ฮีโร่” ให้กำลังใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่นตั้งใจไปช่วยโรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสมุทรสาคร

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธี “ส่งใจให้ฮีโร่” ให้กำลังใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่นตั้งใจไปช่วยโรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 

วันนี้ 21 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ที่อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี “ส่งใจให้ฮีโร่” ทั้ง 7 บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปช่วยโรงพยาบาลสนาม ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขร่วมในพิธีฯ

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้ง 7 คน ที่ไปร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าท่านทุกคนมีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูดของจังหวัดนราธิวาส ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี


ทางด้าน พญ.ขวัญชนก ลือวีระวงศ์ แพทย์หญิงชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ตนและทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปช่วยโรงพยาบาลสนาม ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทุกคนได้ผ่านการอบรมอาสาสมัคร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และการสาธารณสุข มีความคล่องตัวทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และทุกๆด้าน พร้อมกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาส่งและให้กำลังใจในครั้งนี้ มั่นใจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยพิธีในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้องได้ตั้งแถว ส่งดอกไม้ให้กำลังใจแก่ทีมฮีโร่ ทั้ง 7 คน ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม ที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทีมทั้งหมดประกอบด้วย แพทย์จำนวน 1 ท่าน เภสัชกร 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts