แห่ชมทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งข้างหน้าผาพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ (ชมคลิป)

แห่ชมทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งข้างหน้าผาพระพุทธรูปเขาชีจรรย์

 

ที่ พระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ กำลังออกดอกสีเหลือง บานสะพรั่งอย่างสวยงาม อยู่เต็มท้องทุ่ง โดยในช่วงนี้กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยพบว่าตลอดทั้งวัน ได้มีนักท่องเที่ยว ที่ทราบข่าวเดินทางมาเข้าชมกันเป็นจำนวนมาก


โดยทุ่งทานตะวันแปลงดังกล่าวนั้น ปลูกอยู่ข้าง พระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ ” โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ”


ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร เป็นแบบนูนต่ำ เพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนายกระดับ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีและถ่ายภาพความสวยงามของดอกทานตะวัน ซึ่งด้านหลังมีฉากหลัง เป็นภูเขาสูง ซึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ สวยสง่างาม ตัดกับท้องฟ้าสีคราม


สำหรับทุ่งทานตะวัน แห่งนี้จะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว ต้องรีบหน่อยนะครับ เนื่องจากธรรมชาติของดอกทานตะวัน จะเบ่งบานหันหน้าสู้แสงแดด อยู่ได้แค่เพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ก่อนที่กลีบดอกจะล่วงโรย และแห้งเหี่ยวเป็นสีน้ำตาล ซึ่งตอนนี้ กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอยู่เต็มท้องทุ่งอย่างสวยงาม

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts