สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลสลากแก่ผู้ถูกรางวัล :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลสลากแก่ผู้ถูกรางวัล :

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด – บัตรนำโชค ร้านสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  งานกาชาด ประจำปี  2563  แก่ผู้ถูกรางวัล โดยมีพลตรีหญิง  คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 207  ชั้น 2  ตึกมหิดล  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Related posts