เปิด “กิจกรรมการจัดการสวนยาง (พืชร่วมยางพารา)” :

เปิด “กิจกรรมการจัดการสวนยาง (พืชร่วมยางพารา)” :

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และ DD TV NEWS ได้ลงพื้นที่ม.11 บ้านน้ำรอบ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ปลัดเสกสันต์ ขาวสุด เป็นประธานเปิดงาน และนายฮาหมาด มณีหลำส๊ะ รักษาการแทนเกษตร อ.เวียงสระ เป็นผู้กล่าวรายงาน เปิด “กิจกรรมการจัดการสวนยาง (พืชร่วมยางพารา)” ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ

ในงานวันนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ และมีหน่วยงานข้าราชการต่างๆ เข้าร่วมหลายหน่วยงาน

ภายในงานมีจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/นางบุษบา ห่อวุ้น

รายงานข่าว/ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts